logo fundacji nowy nikiszowiec
logo fundacji nowy nikiszowiec

Nasze cele

Ochrona ludzi oraz ich otoczenia – to najważniejszy cel, wokół którego koncentrują się nasze działania:

 • Aktywizacja mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
 • Organizowanie szkoleń mających podnosić kwalifikacje zawodowe mieszkańców
 • Podejmowanie działań mających zwalczać i zapobiegać bezrobociu oraz zwalczać patologie społeczne
 • Udzielanie pomocy finansowej najbiedniejszym rodzinom
 • Organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych dla mieszkańców
 • Organizowanie i prowadzenie świetlic oraz zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
 • Organizowanie i finansowanie wyjazdów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży
 • Fundowanie stypendiów naukowych dla najzdolniejszych uczniów w szkołach na terenie działania fundacji
 • Ochrona zabytków poprzemysłowych dzielnicy i dziedzictwa kulturowego mieszkańców
 • Współfinansowanie rewitalizacji budynków i budowli zlokalizowanych na terenie dzielnicy
 • Podejmowanie działań mających na celu podnoszenie standardu życia mieszkańców dzielnicy

 

Wszystkie te działania realizowane będą w trzech etapach

 

Małgorzata Szejnert
Dziennikarka i pisarka

„ (...) Ludzie, którzy uznali to miejsce
za swoją ojczyznę domową i duchową,
robili co mogli, by ją zachować.
Nikiszowiec to Śląsk w pigułce;
zjednoczmy siły by tę śląskość ocalić.”
Krajobraz Śląska Dziękujemy za udział w tworzeniu czterometrowego kolażu ze śląskim krajobrazem. ...
IKONY ŚLĄSKA Dziękujemy wszystkim dzieciakom za przybycie....
wszytskie aktualności
partnerzy fundacji
Nikiszowiec w społecznosciach
kontakt
Kontakt Aktualności Jak pomóc Pomagają nam Działalność Nasze cele Strona główna