logo fundacji nowy nikiszowiec
logo fundacji nowy nikiszowiec

Fundacja Nowy Nikiszowiec

Darowizny osób prawnych

 

Zapisy Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w art.18 ust.1. pkt.1 i 7 określają sytuacje dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego i ustalenia w związku z tym podstawy opodatkowania. Kwoty będące darowiznami mogą być:

  • przekazywane na cele związane z działalnością społecznie użyteczną określone w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjom pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy lub organizacjom równoważnym, prowadzącym działalność pożytku publicznego
  • przekazywane na cele kultu religijnego

 

Odliczenie od podatku przysługuje do wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 10% uzyskanego w skali roku dochodu.

 

Należy pamiętać, że w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna być ona udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy fundacji, zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług, istotny jest dokument potwierdzający przekazanie tej darowizny wraz z faktycznie poniesionymi z tego tytułu wydatkami.

Małgorzata Szejnert
Dziennikarka i pisarka

„ (...) Ludzie, którzy uznali to miejsce
za swoją ojczyznę domową i duchową,
robili co mogli, by ją zachować.
Nikiszowiec to Śląsk w pigułce;
zjednoczmy siły by tę śląskość ocalić.”
partnerzy fundacji
Nikiszowiec w społecznosciach
kontakt
Kontakt Aktualności Jak pomóc Pomagają nam Działalność Nasze cele Strona główna