logo fundacji nowy nikiszowiec
logo fundacji nowy nikiszowiec

Aktualności

Nikiszowiec Pomnikiem Historii
2011-03-25
Wieloletnie starania o perłę Śląska zwieńczone zostały sukcesem. Bez wątpienia pomogło zaangażowanie osób zainteresowanych losem dzielnicy i aktywność jej mieszkańców.

 

Uznaje się za pomnik historii Katowice – osiedle robotnicze Nikiszowiec, czytamy w Rozporządzeniu Prezydenta RP z dnia 14 stycznia 2011 roku opublikowanym w Dzienniku Ustaw nr 20 pod poz. 101. Od tego momentu utrzymanie dzielnicy ze względu na wartości artystyczne, kulturowe oraz autentyczność historycznego układu urbanistycznego i architektury robotniczego osiedla znajduje się pod szczególnym nadzorem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dla Nikiszowca uważanego za perłę architektury budownictwa społecznego z początków ubiegłego stulecia oznacza to otwarcie na nowe szanse i formy pomocy zewnętrznej. Niewątpliwie jest nobilitacją i dumą dla mieszkańców, którzy na każdym kroku potrafią zaakcentować przywiązanie do tego miejsca oraz bezinteresownie włączają się w akcje i samodzielnie inicjują przedsięwzięcia. Takiego zapału mógłby im pozazdrościć niejeden uczestnik małych zbiorowości, nie wspominając już o mieszkańcach większych i anonimowych aglomeracji. „Teraz może być jeszcze lepiej" – słychać z każdej strony pełne nadziei głosy. Pomyślne zakończenie procesu nie wpłynie na osłabienie zainteresowania wydarzeniami okolicznościowymi, artystycznymi i imprezami charytatywnymi, wręcz przeciwnie, dopiero teraz zaczną się mnożyć kolejne pomysły i chęć ich realizacji. Poza tym przybędzie zainteresowanych spoza regionu do zwiedzenia nowego pomnika na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Niektórzy starsi mieszkańcy z uśmiechem powiadają, że już są sławni prawie tak samo, jak zamieszkiwany przez nich najsłynniejszy skansen Śląska.

Obszar pomnika historii stanowi teren z zabudową w granicach ulic: Zofii Nałkowskiej, Szopienickiej – jej wschodniej jezdni, Giszowieckiej, Księdza Alojzego Ficka z włączeniem tych ulic i torów kolejowych od strony wschodniej wraz z budynkami dawnego szpitala znajdującymi się poza torami przy ul. Zamkowej 2 i 2a w granicach murów obronnych.

Małgorzata Szejnert
Dziennikarka i pisarka

„ (...) Ludzie, którzy uznali to miejsce
za swoją ojczyznę domową i duchową,
robili co mogli, by ją zachować.
Nikiszowiec to Śląsk w pigułce;
zjednoczmy siły by tę śląskość ocalić.”
partnerzy fundacji
Nikiszowiec w społecznosciach
kontakt
Kontakt Aktualności Jak pomóc Pomagają nam Działalność Nasze cele Strona główna